Bijeenkomsten

Eens in de twee maanden houdt APPR een interne bijeenkomst waarbij inhoudelijke presentaties worden gegeven en discussies worden gevoerd. Ook wordt hier de strategie bepaald voor de middellange termijn en worden nieuwe initiatieven en projecten besproken. 

Daarnaast worden er ook met enige regelmaat bijeenkomsten, symposia en lezingen georganiseerd die voor een breed publiek toegankelijk zijn. Deze worden aangekondigd via de startpagina van APPR.

Gepubliceerd door  APPR

19 februari 2016