Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl

Het onderzoek van het Amsterdam Platform for Privacy Research (APPR) wordt verricht aan een aantal departementen van de UvA:

Ad de Jonge Centrum

Het Ad de Jonge Centrum voor Inlichtingen- en Veiligheidsstudies richt zich op onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie op het gebied van het werk van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ook kijkt het centrum naar de interactie tussen veiligheidsbeleid enerzijds en grondrechten en privacy van burgers anderzijds. De ontwikkelingen van nieuwe technologieën, het toenemend gebruik van internet en de dreiging van transnationaal terrorisme hebben geleid tot hernieuwde discussies.

Informatie: http://addejongecentrum.uva.nl/

Deelnemers aan APPR:

 • Willemijn Aerdts
 • Giliam de Valk

Amsterdam Business School

Our strategy is to conduct and publish internationally recognised research across a broad range of disciplines. In some areas, the Faculty had a tradition (not uncommon in the Netherlands) of focusing on Dutch publications and outlets. The business school's research institute was created in 2002 to increase academic excellence while retaining and building on our existing national and international presence. In the past few years we have substantially increased the number of publications in international refereed journals.

Meer informatie: http://abs.uva.nl/

Deelnemers aan APPR:

 • Joris Demmers
 • Edo Roos Lindgreen

Amsterdam Institute for Social Science Research

The AISSR unites all social science research of the UvA. The research programme focuses on the functioning of contemporary societies and their interrelationships from historical, comparative and empirical perspectives. The research programme is organised into thematically focused groups with an anchor in one or more of the represented disciplines: sociology, geography, planning & development studies, political science and anthropology. Cooperation across these programme groups is institutionalised in four interdisciplinary centres.

Meer informatie: http://aissr.uva.nl/

Deelnemers APPR:

 • Marieke de Goede
 • Francisca Grommé
 • Julien Jeandesboz

Amsterdam Medisch Centrum

Het onderzoek en onderwijs van de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC heeft zijn basis in het wetenschappelijk vakgebied Public Health. Dit vakgebied draait om collectieve bemoeienis met de volksgezondheid en gezondheidszorg. Dus, in tegenstelling tot klinische vakgebieden, waarbinnen zorg aan individuele patiënten geleverd wordt, zijn Public Health interventies gericht op de gehele bevolking, of groepen daaruit.

Meer informatie: https://www.amc.nl/web/Research.htm

Deelnemers aan APPR:

 • Jan Drapers
 • Beer Franken
 • Corrette Ploem

Amsterdam School of Communication Research

The ASCoR research program 2010-2015 is guided by a shared empirical focus on the contents, uses and consequences of media and communication. It pioneers in a renewal of media effects theorizing: It sees media use as the outcome of individual dispositions and its context, it focuses on conditional effects (who is affected under which circumstances?) and indirect effects (through which processes?), and it aims to contribute to communication science theories, while also interacting with other disciplines.

Meer informatie: http://ascor.uva.nl/

Deelnemers aan APPR:

 • Susanne Baumgartner
 • Arie den Boon
 • Guda Noort
 • Jochen Peter
 • Sindy Sumter
 • Edith Smit
 • Hilde Voorveld

Antropologie & Sociologie

In de afdeling Sociologie en Antropologie verricht de sectie Sociologie onderzoek en geeft onderwijs in de Sociologie van Verzorging en Beleid, Stadssociologie, Sociologie van Arbeid, Organisatie en Beleid, Cultuursociologie en Algemene Sociologie. De Sectie Antropologie richt zich op Godsdienst en Maatschappij, Sociale en Culturele Antropologie, Medische Antropologie, Antropologie, Sociologie en Geschiedenis van Azië.

Meer informatie

Deelnemers aan APPR:

 • Sjaak van der Geest
 • Annika Smits
 • Linnet Taylor

Instituut voor Informatica & Digital Life Center

The mission of the Institute is to perform curiosity driven and use-inspired fundamental research in Computer Science. The research in the institute involves complex information systems at large, with a focus on Collaborative, Data Driven, Computational and Intelligent Systems, all with a strong interactive component. We prefer to select specific topics and pursue them from methods in informatics and engineering, rather than to make a choice for fundamental versus engineering science. As part of the research mission, the Institute maintains strategic multi-disciplinary research links both inside and outside the University of Amsterdam. Er bestaat gedeeltelijke overlap met het Digial Life Center van de HvA.

Meer informatie: http://ivi.uva.nl/

Deelnemers aan APPR:

 • Jeroen van Beek
 • Jaap van Ginkel
 • Jeroen van der Ham
 • Ben Kröse
 • Cees de Laat
 • Guido van ’t Noordende
 • Saskia Robben

Instituut voor Informatierecht

De centrale missie van het instituut is de ontwikkeling en verdieping van het informatierecht. Informatierecht is een discipline waarin samenkomt een veelheid van rechtsgebieden: intellectuele eigendom, communicatiegrondrechten (privacy en vrijheid van meningsuiting), regulering van overheidsinformatie en commerciële informatie, en marktordening van informatienetwerken (telecommunicatie en media). Het informatierecht is niet aan een informatietechnologie gebonden, maar trekt de lijnen van de oude ('analoge') media door naar de elektronische media (omroep, internet). Het Instituut is internationaal voortrekker geweest in deze benadering en vindt daarin steeds meer navolging in binnen- en buitenland, waarbij de eenzijdige oriëntatie op informatica steeds meer wordt losgelaten.

Meer informatie: www.ivir.nl

Deelnemers aan APPR:

 • Christiaan Alberdingk Thijm
 • Axel Arnbak
 • Balasz Bodó
 • Ot van Daalen
 • Egbert Dommering
 • Nico van Eijk
 • Sarah Eskens
 • Wouter Hins
 • Joris van Hoboken
 • Kristina Irion
 • Jan Kabel
 • Aernout Nieuwenhuis
 • Manon Oostveen
 • Marijn Sax
 • Bart van der Sloot
 • Frederik Zuiderveen Borgesius

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Zwaartepunt binnen het facultaire onderzoek ligt bij privaat- en publiekrechtelijk Europees recht, informatierecht en international rule of law. Met ruim 4300 studenten en 350 medewerkers is de faculteit een van de grotere juridische faculteiten van Nederland.

Meer informatie

Deelnemers aan APPR:

 • Robin Hoenkamp
 • Gerdo Kuiper

Mediastudies & de Archiefschool

Mediastudies is een departement van de Faculteit Geesteswetenschappen van de UvA leidt wetenschappers op op het gebied van film, televisie, nieuwe media, archieven, documentatie en journalistiek. Er bestaat gedeeltelijke overlap met de Archiefschool en het Institute of Networks Cultures van de HvA

Meer informatie:

Deelnemers aan APPR:

 • José van Dijck
 • Agnes Jonker
 • Eric Ketelaar
 • Geert Lovink
 • Maaike Lulofs
 • Thomas Poell
 • Richard Rogers
 • Tjeerd Schiphof
 • Theo Thomassen
 • Lonneke van den Velde
 • Patricia de Vries
 • Hans Waalwijk
 • Daniel de Zeeuw

Taal- en letterkunde

Binnen het departement Taal- en letterkunde zijn de medewerkers ondergebracht die betrokken zijn bij onderwijs en onderzoek op het gebied van taal- en letterkunde.

Deelnemers aan APPR:

 • Rob van Son

Wijsbegeerte

De afdeling wijsbegeerte doet wijsgerig onderzoek. De capaciteitsgroepen binnen het Departement Wijsbegeerte zijn: Critical Cultural Theory (CCT), Logic and Language (LLA), Philosophical Tradition in Context (PTC), Philosophy and Public Affairs (PPA).

Meer informatie: http://www.uva.nl/disciplines/wijsbegeerte

Deelnemers aan APPR:

 • Huub Dijstelbloem
 • Martin van Hees
 • Marjolein Lanzig
 • Dorota Mokrosinska
 • Beate Roessler